Lịch diễn

Th712
7:00AM
TIỆC CHÀO MỪNG
Th713
9:00AM
HỘI THẢO
6:30PM
LỄ KHAI MẠC
6:30PM
AQUAFINA x LÊ THANH HOÀ
Việt Nam
6:30PM
MARANGONI FASHION INSTITUTE
Italy
6:30PM
FREDERICK LEE
Singapore
Th714
6:30PM
VALENCIANI BY ADRIAN ANH TUẤN
Việt Nam
8:30PM
HAPPY CLOTHING BY THẢO NGUYỄN
Việt Nam
6:30PM
ĐẶNG TRỌNG MINH CHÂU
Việt Nam
8:30PM
CEM
Việt Nam
6:30PM
XUAN THU NGUYEN
The Netherlands
Th715
6:30PM
MELYA
Việt Nam
8:30PM
BUTUNI
Việt Nam
6:30PM
IVAN TRẦN
Việt Nam
8:30PM
NGUYỄN MINH CÔNG
Việt Nam
6:30PM
KOBI LEVI x WUAN PHAN
Isreal x Việt Nam
Th716
6:30PM
PHOENIXV BY VŨ THU PHƯƠNG
Việt Nam
6:30PM
CHRISTOS CHRONIS
Australia
6:30PM
LONDON COLLEGE FOR DESIGN & FASHION
6:30PM
VŨ VIỆT HÀ
Việt Nam
6:30AM
LỄ BẾ MẠC

Đối tác