VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK

#VIFW

Video

VIFW FW 2018 - GIỚI THIỆU CÁC NHÀ THIẾT KẾ/THƯƠNG HIỆU