VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK

#VIFW

Nhà thiết kế

Nguyễn Tiến Truyển
Việt Nam
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH
Vietnam
THAO NGUYEN
Vietnam
GOLDEN ERA BY LE LONG DUNG
Việt Nam
HỌC VIỆN THỜI TRANG LONDON
Việt Nam
TINY INK
VIETNAM
ELISABETTA FRANCHI
LÝ GIÁM TIỀN
VIỆT NAM
LONG NG
VIETNAM
IVAN TRẦN
VIETNAM
HOÀNG MINH HÀ
VIỆT NAM
ĐỖ LONG
VIỆT NAM
BẢO BẢO HOUSE
VIỆT NAM
ÁO DÀI MINH CHÂU
VIỆT NAM
MR. CRAZY & LADY SEXY
VIỆT NAM
ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG
VIỆT NAM
NGUYỄN CÔNG TRÍ
VIETNAM
Lý Giám Tiền
Việt Nam
Adrian Anh Tuấn
Việt Nam