VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK

#VIFW

Nhà thiết kế

LÊ THANH HOÀ
VIETNAM
MARANGONI
ITALY
FREDERICK LEE
SINGAPORE
VŨ VIỆT HÀ
VIETNAM
XUAN THU NGUYEN
THE NETHERLAND
ĐẶNG TRỌNG MINH CHÂU
VIET NAM
THẢO NGUYỄN
VIET NAM
CEM
VIET NAM
MELYA
VIET NAM
ADRIAN ANH TUẤN
VIETNAM
QUÂN PHAN
VIỆT NAM
KOBI LEVI
ISREAL
IVAN TRẦN
Vietnam
BUTUNI
Vietnam
NGUYỄN MINH CÔNG
VIET NAM
VŨ THU PHƯƠNG
Vietnam
christos chronis
AUSTRALIA
LONDON COLLEGE FOR DESIGN & FASHION