Thông báo lỗi

  • Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: trong image_gd_save() (dòng 267 của /home/gdkikmkx/public_html/modules/system/image.gd.inc).
  • Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: trong image_gd_save() (dòng 267 của /home/gdkikmkx/public_html/modules/system/image.gd.inc).
  • Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: trong image_gd_save() (dòng 267 của /home/gdkikmkx/public_html/modules/system/image.gd.inc).
  • Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: trong image_gd_save() (dòng 267 của /home/gdkikmkx/public_html/modules/system/image.gd.inc).

Tin tức

Cập nhật 02 Th12 2022

AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK F/W 2022 CHÍNH THỨC KHAI MẠC VỚI CHỦ ĐỀ...

Lịch diễn

Th1123
6:00PM
TIỆC CHÀO MỪNG
Th1124
6:30PM
TIỆC KHAI MẠC
6:30PM
AQUAFINA x HOÀNG MINH HÀ
Việt Nam
6:30PM
VALENCIANI bởi ADRIAN ANH TUẤN
Việt Nam
6:30PM
PAUL & SHARK
Italy
6:30PM
ĐỨC HÙNG
Việt Nam
Th1125
6:30PM
HÀ LINH THƯ
Việt Nam
6:30PM
FREDERICK LEE
Singapore
6:30PM
TRACY STUDIO
Việt Nam
8:30PM
HELENE HOÀI
Việt Nam
8:30PM
LONDON COLLEGE FOR DESIGN & FASHION
Việt Nam
Th1126
6:30PM
METISEKO
6:30PM
PRIYO OKTAVIANO
Indonesia
6:30PM
LA SEN VŨ bởi VŨ LAN ANH
Việt Nam
8:30PM
HAPPY CLOTHING bởi THẢO NGUYỄN
Việt Nam
8:30PM
JANG HANA
Việt Nam
Th1127
6:30PM
HOÀNG HẢI
Việt Nam
6:30PM
TINY INK bởi HOÀNG QUYÊN
Việt Nam
6:30PM
JOVANA LOUIS
Haiti
6:30PM
VŨ VIỆT HÀ
Việt Nam
10:30PM
TIỆC BẾ MẠC

Đối tác