Lịch diễn

Th1024
7:00PM
WELCOME PARTY CAMELIA LOUNGE
Th1025
7:00PM
OPENING CEREMONY
9:00PM
VESTON NGỌC LAN
Việt Nam
7:00PM
LÂM GIA KHANG
Việt Nam
9:00PM
MERT ERKAN
Thổ Nhĩ Kỳ
Th1026
7:00PM
EMSPO
Việt Nam
9:00PM
RUBY's MIDU
Việt Nam
7:00PM
HAPPY CLOTHING
Việt Nam
9:00PM
BUTUNI
Việt Nam
7:00PM
OWEN BY HOANG MINH HA
Việt Nam
9:00PM
LONDON COLLEGE FOR FASHION & DESIGN
Việt Nam
Th1027
7:00PM
VIỆT TIẾN
Việt Nam
9:00PM
FLANERIE
Việt Nam
7:00PM
JORGE DUQUE
COLOMBIA
9:00PM
JOVANA LOUIS
Haiti
7:00PM
9:00PM
NGUYỄN TIẾN TRUYỂN
Việt Nam

Đối tác

Đơn vị tổ chức:
Đơn vị hỗ trợ: